Advocaat voor Ondernemers is verhuisd!!

Advocaat voor Ondernemers is verhuisd naar Almere. De nieuwe adresgegevens zijn: Kantooradres: ....

26-06-2016  Lees meer

 
Home » Klachtenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

 

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

 

Onze interne klachtenregeling

 

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie, verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de advocaat die uw zaak heeft behandeld/in behandeling heeft. Mocht de door ons voorgestelde oplossing onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunnen wij met u overeenkomen het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Dit kan echter pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Invoorkomend geval zullen wij u dan nader informeren omtrent de procedure bij de Geschillencommissie.